Zdravotní středisko Salvus Suchdol nad Lužnicí

Ceník výkonů a služeb za přímou úhradu

(nehrazených ze zdravotního pojištění)

platný od 1.7.2021

 

Vstupní a výstupní prohlídka pro zaměstanvatele a na vlastní žádost...............400,00

Periodická zdravotní prohlídka..........................................................................400,00

Vyšetření na získání a znovu navrácení řidičského průkazu...............................350,00 

Vyšetření na rozšíření řidičského průkazu (o další skupiny) …..........................200,00

Pravidelná prohlídka řidičů-dle zákona (65,68 let a dále každé 2 roky)............150,00

Zpráva pro pojišťovnu, odškodnění za bolest......................................................200,00

Zdravotní způsobilost před nástupem na brigádu...............................................100,00

Povrzení přihlášky pro studiumna SŠ, VŠ- za každou přihlášku.........................100,00

Potvrzení profesního průkazu ( potravinářský, svářečský,...)..............................200,00

Výpis ze zdravotní dokumentace..........................................................................200,00

Administrativní výkon, vystavení duplikátu tiskopisu............................................50,00

Vyšetření na zbrojní průkaz (interval prodlužování 5 let)....................................500,00

Nadstandartní očkování na vlastní žádost...........................................................200,00

Vyplnění tiskopisu při žádosti o umístění v Domově pro seniory.........................300,00

Potvrzení zdravotní způsobilosti pro uchazeče o zaměstnání-na žádost ÚP.......150,00

Zdravotní výchova (za 1 hodinu).........................................................................600,00

Kopie části zdravotní dokumentace na vlastní žádost (1 strana)............................5,00

Kontakty 2

O Vaše zdraví se staráme rádi - zdravotní centrum Salvus SF, s.r.o.

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout